Špičková technológia, unikátny dizajn a integrácia v jednom. Produkty, ktoré chce mať každý. 

Ponuka flexibilných systémov pre akýkoľvek projekt, akéhokoľvek rozsahu, ktorá vyhovuje rôznym potrebám a k tomu aplikácia v Smartfóne.

Vonkajšie jednotky

 

Vnútorné monitory

Prístupové systémy

Mobilná aplikácia SmartPlus

Aplikácia SmartPlus

Umožňuje používateľom viesť s návštevou za dverami videohovor, otvoriť dvere, monitorovať vchod objektu a vytvárať virtuálne prístupové kľúče z vlastného smart mobilného telefónu.

Náhľad

Pozrite sa kto stojí pred vchodom ešte predtým ako zahájite hovor

Videohovor

Pozrite sa a hovorte s návštevníkom predtým ako mu vzdialene otvoríte dvere

Odomknutie dverí

Otvorte dvere tlačítkom „Otvoriť“ v aplikácií alebo pomocou Bluetooth

Virtuálny kľúč

Pošlite návšteve časovo obmedzený QR kód alebo číselný PIN

Push notifikácia

Upozornenie na prichádzajúci hovor alebo inú udalosť

Logovanie prístupu do objektu

Dátum, čas a fotografia pri otverení dverí