Obchodné priestory

Pri riešení podnikateľských výziev, ako je zvýšenie produktivity a efektivity využívania zdrojov, prišli na rad inteligentné interkomové riešenia, ktoré spájajú hlas, video, zabezpečenie, riadenie prístupu, inteligenté domácnosti a ďalšie.

● Nižšie celkové náklady na prevádzku
Vynikajúci zážitok z návštevy
● Možnosti integrácie s vybranými zariadeniami

Obchodné priestory

Pri riešení podnikateľských výziev, ako je zvýšenie produktivity a efektivity využívania zdrojov, prišli na rad inteligentné interkomové riešenia, ktoré spájajú hlas, video, zabezpečenie, riadenie prístupu, inteligenté domácnosti a ďalšie.

Väčšia flexibilita pracoviska pre zamestnancov 
● Nižšie celkové náklady na prevádzku
● Možnosti integrácie s vybranými zariadeniami

Prehľad systému